© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

graficzne przedstawienie modelu encji-relacji (patrz: model encji-relacji).