polski
English
polski
DIAGRAM E-R
English
ENTITY—RELATIONSHIP DIAGRAM
graficzne przedstawienie modelu encji-relacji (patrz: model encji-relacji).