w języku UML – diagram określający cechy dynamiczne w rozłożeniu na poszczególne stany i przejścia pomiędzy nimi.
W diagramie tym występują stany rozpatrywanego procesu jako czynności przedstawione w formie węzłów i przejścia pomiędzy tymi stanami jako połączenia pomiędzy węzłami. Diagram stanów jest odpowiednikiem stosowanych w innych metodykach diagramów przepływu sterowania (flowcharts) i zawiera podobne informacje jak diagram czynności (patrz: diagram czynności).

Synonim: diagram maszyny stanowej - state-machine diagram.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com