© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

bliskość wartości odniesienia, niekiedy przyjmowanej za prawdziwą.