polski
English
polski
DOKŁADNOŚĆ
English
ACCURACY
bliskość wartości odniesienia, niekiedy przyjmowanej za prawdziwą.