bliskość wartości odniesienia, niekiedy przyjmowanej za prawdziwą.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com