właściwość danych przestrzennych dotycząca ich jakości (patrz: jakość) i odnosząca się do dokładności atrybutów i relacji czasowych.

Właściwość ta związana jest ze zmianami danych w czasie oraz aktualnością danych w porównaniu do wymaganej częstości aktualizacji.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com