według norm ISO 19100, dokładność określenia położenia obiektów. Rozróżnia się:

– dokładność bezwzględną lub zewnętrzną, tj. bliskość ocenianych wartości współrzędnych do wartości uznawanych za bezbłędne,
– dokładność względną lub wewnętrzną, tj. bliskość względnego położenia obiektów w zbiorze danych do ich odpowiedniego względnego położenia uznawanego za bezbłędne,
– dokładność położenia danych rastrowych, tj. bliskość wartości położenia danych rastrowych do wartości uznawanych za bezbłędne.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com