właściwość danych przestrzennych dotycząca ich jakości (patrz: jakość), wyrażająca dokładność atrybutów ilościowych, a także prawidłowość określenia atrybutów jakościowych, klasyfikacji obiektów i ich relacji.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com