struktura danych stanowiąca uogólnienie drzewa czwórkowego (patrz: drzewo czwórkowe) dotyczące obiektu trójwymiarowego, który dzielony jest rekurencyjnie na oktanty.

Oznacza to, że każdy sześcian może być podzielony na osiem mniejszych sześcianów składowych.

Ilustracja bryły i oktantów

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com