struktura danych odpowiadająca rekurencyjnemu podziałowi obiektu dwuwymiarowego na kwadranty, czyli podziałowi, w którym każdy kolejno powstający kwadrat może być podzielony na cztery mniejsze kwadraty składowe.

Struktury tego rodzaju stosowane są do kompresji danych oraz do wyszukiwania obiektów przestrzennych.

Ilustracja obszaru i kwadrantów

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com