numeryczne modele rzeźby terenu stosowane przez Służbę Topograficzną Wojska Polskiego zgodnie ze standardami NATO.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com