w specyfikacjach OGC – podtyp dziedzinowego modelu aplikacyjnego (patrz: dziedzinowy model aplikacyjny) opisujący jednoznacznie określone procesy związane z działalnością specyficzną dla tej dziedziny.
Modele takie obejmują między innymi reguły działalności, przyjęte zasady, zadania i procedury określone w postaci łańcuchów usług przetwarzania.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com