w specyfikacjach OGC – model definiujący specyficzne dla danej dziedziny typy wyróżnień i zgodny z modelem ogólnym wyróżnienia (patrz: model ogólny wyróżnienia) (general feature model).
Dziedzinowy model wyróżnienia jest podtypem dziedzinowego modelu danych, który z kolei jest podtypem dziedzinowego modelu aplikacyjnego (patrz: dziedzinowy model aplikacyjny). Modele takie dotyczą prostych wyróżnień geoprzestrzennych w formie wektorowej, np. punkty (patrz: punkt), krzywe (patrz: krzywa) i wielokąty (patrz: wielokąt).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com