wrażenie widzenia trójwymiarowego zwłaszcza uzyskiwane w wyniku obserwacji dwóch obrazów dwuwymiarowych tego samego fragmentu przestrzeni, np. pary zdjęć tworzących stereogram (patrz: stereogram).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com