top of page
polski
English
polski
ELEMENT
English
ITEM
według norm ISO 19100, byt, który może być indywidualnie opisywany lub rozpatrywany.

bottom of page