1) jednostka danych w pewnym kontekście traktowana jako niepodzielna;
2) zbiór par: obiekt - wyraz, gdzie wyraz stanowi reprezentację obiektu.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com