polski
English
polski
ELEMENT SIECI
English
NETWORK ELEMENT
w INSPIRE, abstrakcyjny typ bazowy reprezentujący element w sieci (patrz: sieć). Każdy z nich pełni funkcję , która ma znaczenie dla sieci.