według norm ISO 19100, układ współrzędnych, w których położenie jest określone przez szerokość geodezyjną (elipsoidalną), długość geodezyjną (elipsoidalną) i (w przypadku trzech wymiarów) wysokość elipsoidalną.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com