w ochronie środowiska, wprowadzane w wyniku działalności człowieka do powietrza, wody lub gleby różnego rodzaju substancje lub energie, np. ciepło, hałas, wibracje, pola elektromagnetyczne.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com