English
ABSOLUTE COORDINATES

925

polski
English
polski
WSPÓŁRZĘDNE BEZWZGLĘDNE
współrzędne odniesione do początku układu współrzędnych.