English
ABSTRACT TYPE

842

polski
English
polski
TYP ABSTRAKCYJNY
w INSPIRE, typ, w przypadku którego nie można tworzyć instancji, ale który może posiadać atrybuty i role asocjacji.