842

w INSPIRE, typ, w przypadku którego nie można tworzyć instancji, ale który może posiadać atrybuty i role asocjacji.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com