© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

55

badanie wyników kontraktu mające na celu sprawdzenie, czy odpowiadają one ustalonym wymaganiom.