791

zestaw urządzeń i oprogramowania generujący promieniowanie elektromagnetyczne oraz rejestrujący je po odbiciu od badanych obiektów.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com