English
ALBEDO

19

polski
English
polski
ALBEDO
stosunek ilości promieniowania odbitego do ilości promieniowania padającego.