20

przedstawiony za pośrednictwem liter, cyfr i innych znaków stosowanego zbioru znaków, czyli alfabetu.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com