English
APPLICATION SOFTWARE

546

polski
English
polski
OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE
oprogramowanie służące konkretnym celom aplikacyjnym.