English
ASSOCIATION

983

polski
English
polski
ZWIĄZEK (2)
synonim powiązania (patrz: powiązanie) stosowany w normach PN-EN ISO 19100.