© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

983

synonim powiązania (patrz: powiązanie) stosowany w normach PN-EN ISO 19100.