top of page
English
AUGMENTATED REALITY

1014

polski
English
polski
RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA
Połączenie postrzegania świata rzeczywistego z elementami rzeczywistości wirtualnej (patrz: rzeczywistość wirtualna).

JG

Luty 2018

bottom of page