47

pojęcie stochastyczne, które stosowane w analizie przestrzennej (patrz: analiza przestrzenna) dotyczy zmienności wartości atrybutów przy zmianie położenia i odnosi się do obiektów przestrzennych ciągłych (patrz: obiekt przestrzenny ciągły).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com