24

systemy zarządzania sieciami uzbrojenia terenu korzystające z technologii map cyfrowych; mogą to być sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, energetyczne i inne.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com