English
AVAILABILITY

139

polski
English
polski
DOSTĘPNOŚĆ
w odniesieniu do usługi sieciowej INSPIRE, prawdopodobieństwo, że usługa jest dostępna.