938

wykres, w którym wartości liczbowe są reprezentowane przez prostokąty o długości proporcjonalnej do wartości.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com