427

mapa pikselowa (patrz: mapa pikselowa) dotycząca atrybutu przybierającego wartości 0 lub 1.

Przykład mapy bitowej

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com