642

proces rozpoczynający się na najniższym a kończący na najwyższym poziomie abstrakcji.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com