77

tworzenie strefy o zadanej szerokości wokół obiektu na płaszczyźnie.

Buforowanie obiektu 0-, 1- i 2-wymiarowego.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com