78

buforowa pamięć podręczna skracająca czas dostępu do często używanych danych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com