431

mapa wielkoskalowa, której główną treść stanowią przestrzenne dane katastralne (patrz: dane katastralne); może być prowadzona i użytkowana w postaci analogowej, obecnie jednak coraz częściej jest to mapa cyfrowa.

W katastrze wielozadaniowym treść mapy katastralnej ulega znacznemu rozszerzeniu.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com