85

metoda uzyskiwania efektu stereoskopowego (patrz: efekt stereoskopowy), w której korzysta się z zależności między barwą światła i wielkością kąta jego załamania przy przechodzeniu przez pryzmat.

Np. efekt taki można uzyskać stosując okulary, stanowiące parę podwójnych cienkich pryzmatów, do oglądania kolorowej ortofotomapy, która jest wykonana z użyciem skali barw reprezentującej skalę wysokości.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com