top of page
English
COLLECTION

370

polski
English
polski
KOLEKCJA


1. W obiektowości – zestaw obiektów (patrz: obiekt) lub innych bytów programistycznych powstały w wyniku użycia konstruktorów (patrz: konstruktor) typów masowych, na przykład sekwencja, zbiór, wielozbiór lub tablica.
Najczęściej kolekcję stanowi nieokreślona z góry liczba podobnych obiektów.

2. W specyfikacjach OGC – zbiór pokrewnych obiektów zestawionych dla jakiegoś określonego celu, na przykład dla zobrazowania geoinformacji.

bottom of page