888

warunek określający, że trzy punkty, tj. punkt obiektu, jego obraz na zdjęciu fotogrametrycznym i środek rzutów mają leżeć na jednej linii prostej.

Ilustracja warunku kolinearności dla punktu terenowego P.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com