227

dział informatyki zajmujący się metodami i algorytmami geometrycznymi, np. dotyczącymi:
a) określenia przynależności punktu do wielokąta,
b) znalezienia najmniej odległej pary punktów w zbiorze punktów oraz
c) wyboru par przecinających się odcinków ze zbioru odcinków.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com