836

istotna merytorycznie dla danego odbiorcy część informacji.

Informacja może zawierać również część dotycząca formy przedstawianej treści. Przykładem różnicy pomiędzy treścią i formą są dwie mapy, na których ta sama informacja geoprzestrzenna przedstawiona jest w różny sposób – przy pomocy różnych konwencji i w rezultacie różnych zbiorów symboli kartograficznych.

Synonim: zawartość

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com