© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

911

wielościan, który leży w całości po jednej stronie płaszczyzny wyznaczonej przez każdą ze ścian.