top of page
English
COORDINATE

920

polski
English
polski
WSPÓŁRZĘDNA
jedna z n liczb określających położenie punktu w przestrzeni n-wymiarowej.

bottom of page