920

jedna z n liczb określających położenie punktu w przestrzeni n-wymiarowej.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com