English
COORDINATES

924

polski
English
polski
WSPÓŁRZĘDNE
zespół liczb określający położenie punktu w przyjętym układzie współrzędnych.