924

zespół liczb określający położenie punktu w przyjętym układzie współrzędnych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com