718

według norm ISO 19100, 1-wymiarowy obiekt geometryczny służący do reprezentowania ciągłego fragmentu krzywej, wykorzystujący homogeniczną interpolację i metody definicji.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com