504

(akronim: COM), koncepcja i technologia łączenia komponentów (patrz: komponent) opracowana przez firmę Microsoft.

W koncepcji tej "COM-obiekty" są definicjami interfejsów (patrz: interfejs) służących do wymiany informacji pomiędzy komponentami. Rozszerzeniem tej technologii do zastosowań sieciowych jest DCOM.

Patrz także: OLE/COM (patrz: OLE/COM)

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com