top of page
English
DATABASE LANGUAGE

335

polski
English
polski
JĘZYK BAZY DANYCH
język, który służy do tworzenia, modelowania i użytkowania baz danych lub administrowania nimi, np. język schematu pojęciowego (patrz: język schematów pojęciowych), język definicji danych, język administrowania bazą danych oraz język zapytań.

Znanym językiem zapytań jest strukturalny język zapytań (patrz: strukturalny język zapytań (SQL)).

bottom of page