335

język, który służy do tworzenia, modelowania i użytkowania baz danych lub administrowania nimi, np. język schematu pojęciowego (patrz: język schematów pojęciowych), język definicji danych, język administrowania bazą danych oraz język zapytań.

Znanym językiem zapytań jest strukturalny język zapytań (patrz: strukturalny język zapytań (SQL)).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com