top of page
English
DATABASE MANAGEMENT SYSTEM (DBMS)

795

polski
English
polski
SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH
oprogramowanie służące do definiowania, tworzenia, administrowania i użytkowania baz danych (patrz: baza danych).

bottom of page