© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

859

urządzenie wyjściowe służące do wizualnej prezentacji danych, najczęściej stanowiące monitor z ekranem.