top of page
English
DYNAMIC VIEW

581

polski
English
polski
PERSPEKTYWA DYNAMICZNA
w języku UML – perspektywa (patrz: perspektywa) modelu dostosowana do potrzeb analizy zachowania się systemu w przypadkach otrzymywania komunikatów (patrz: komunikat) z zewnątrz.
Do perspektyw dynamicznych należą: perspektywa procesowa (patrz: perspektywa procesowa) i perspektywa przypadków użycia (patrz: perspektywa przypadków użycia).

bottom of page