581

w języku UML – perspektywa (patrz: perspektywa) modelu dostosowana do potrzeb analizy zachowania się systemu w przypadkach otrzymywania komunikatów (patrz: komunikat) z zewnątrz.
Do perspektyw dynamicznych należą: perspektywa procesowa (patrz: perspektywa procesowa) i perspektywa przypadków użycia (patrz: perspektywa przypadków użycia).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com