745

ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości stanowiące jej obciążenie, np. służebność drogi koniecznej.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com